Χωρίς κατηγορία

Πάρε την υγεία στα χέρια σου.

Είναι γεγονός οι άνθρωποι που φροντίζουν σωστά τον εαυτό τους είναι πάντα υγιείς και αναρρώνουν ευκολότερα από μια ασθένεια. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό, η θεωρία αυτή αρχίζει να γίνεται αποδεκτή και από τους επιστημονικούς κύκλους.
Οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο της υγείας του – είτε από επιλογή είτε λόγω των συνθηκών. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το 36% ανέφερε ότι ακολουθεί κάποια θεραπεία της συμπληρωματικής ή εναλλακτικής ιατρικής. Αν συμπεριλάβουμε τη λήψη βιταμινών τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο 62%. Ίσως κι εσείς μόλις ξεκινήσατε κάποια συμπληρωματική ή εναλλακτική θεραπεία ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι τέτοιο.
Οι θεραπείες αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού πολλές από αυτές εφαρμόζονται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Φυσικά πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές λύσεις ή σαν λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν και να μειώσουν τον χρόνο ανάρρωσης.
Ο αδιαμφισβήτητος όμως τομέας που είναι απόλυτα αναγκαίες οι εναλλακτικές θεραπείες είναι η πρόληψη και η βελτίωση της ζωτικότητας. Η πλειοψηφία των ανθρώπων ζουν και λειτουργούν σημαντικά χαμηλότερα από το πραγματικό βιοχημικό δυναμικό τους στο 15% – 50% της πραγματικής ενεργειακής δυνατότητας τους.

Οι περισσότερες πρακτικές, διαδικασίες, προϊόντα που σας προτείνουμε βασίζονται στις παρακάτω βασικές αρχές:

•Πρόληψη. Μια από τις βασικές αρχές των πρακτικών που προτείνουμε είναι πάντα να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας. Είτε μέσα από κάποιο σεμινάριο είτε μέσα από κάποια υπηρεσία που επιλέξτε ο στόχο μας πάντα είναι να δημιουργήσουμε την κουλτούρα που θα επιτρέπει τον καθένα να πάρει την υγεία στα χέρια του και μένα υγιεινό ορθό τρόπο ζωής να προλαμβάνει δυσάρεστες εξελίξεις.

•Φυσική ανάρρωση. Το σώμα και το πνεύμα έχει την ικανότητα να αναρρώνει από μόνο του. Σκοπός μας είναι να ενισχύουμε αυτήν την διαδικασία. Φυσικά στο μέτρο του δυνατού.

•Ενεργή μάθηση. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο balance-life θεωρούνται εκπαιδευτές που προσφέρουν καθοδήγηση και τις γνώσεις. Εσείς είστε αυτοί που στην ουσία προκαλείτε την βελτίωση της υγείας σας.

•«Ολιστική» φροντίδα. Στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει κάθε άνθρωπος και αφορά τις σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες του.

Ο κάθε ένας μας είναι μοναδικός, κι αυτό που είναι αποτελεσματικό για κάποιον μπορεί να είναι ακατάλληλο για έναν άλλον. Το ευχάριστο, όμως, είναι ότι υπάρχει μια ευρεία γκάμα επιλογών. Το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήστε ότι η υγεία σας αποτελεί προτεραιότητα και να την πάρετε στα χέρια σας.